Corona-update

pijl.jpg
pijl.jpg

Dit waren de maatregelen tijdens het einde van vorig schooljaar.

De maatregelen zijn op dit moment nog niet veranderd.

Heb je vragen hieromtrent, stuur dan mail naar directie-olvg@ kleuterschoolmelsele. be

Betreft situatie Corona-crisis Kleuterschool OLVG Melsele De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist om de lessen te schorsen in alle scholen om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken en de kwetsbare groepen te beschermen.

Wat betekent dit voor de scholen van onze scholengemeenschap?

Alle lessen worden geschorst, maar we blijven de opvang verzekeren voor de kleuters van wie ouders zelf niet in opvang kunnen voorzien of voor leerlingen die anders opgevangen worden door hun grootouders.

De gezondheidsdeskundigen raden ten stelligste af om kinderen nu te laten opvangen door hun grootouders.

Bij het organiseren van de opvang houden we ook rekening met hygiëne, afstand, ventilatie..

Wie gebruik maakt van de opvang van de school wordt verwacht de gewone schooluren te respecteren. (8u30 – 11u45 13u00 – 15u30)

De voor -en naschoolse opvang wordt verdergezet door Ballonneke. Je kan met hen afspreken voor opvang

 

Wat betekent dit concreet voor onze school:

De juffen zullen contact houden met de kleuters via digitale kanalen of mail.

Leuke maar leerrijke filmpjes zullen doorgestuurd worden. Geef gerust feed back.

 

Wat kan je als ouder doen?

Blijf alert voor mogelijke symptomen bij je kind (zoals vooral koorts, maar ook hoesten, zich grieperig voelen).

Als die optreden, neem je contact op met de huisarts.

 

Spreek met je met je kind over het coronavirus: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/hoe-spreek-jemet-kinderen-over-het-coronavirus

Blijf rustig, geniet van jullie samenzijn. Wanneer je vragen hebt kan je steeds terecht bij de directie op dit mail adres directie-olvg@kleuterschoolmelsele.be we zijn er voor jullie, ook al is het op afstand.

 

Meer informatie?

Algemene info en veel gestelde vragen: www.info-coronavirus.be.  eb je nog een vraag? Bel 0800 14689 of mail infocoronavirus@health.fgov.be.  tra informatie voor ouders op https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders

 

UP DATE Nationale Veiligheidsraad vrijdag 24 april.

Voorlopig ziet het er nog niet naar uit dat de kleuterschool terug zal open gaan.

We blijven verder werken op hetzelfde elan. We blijven ook noodopvang voorzien:

 

We merken wel dat meer en meer ouders terug het werk aanvatten en dat is goed!

We zien ook dat ouders het lastig krijgen om thuiswerk en kleuters te combineren en dat begrijp ik heel goed.

Knap van jullie dat jullie het al zolang volhouden! We merken plots een stijging in de opvang op school.

Er komen veel vragen, blijkbaar is het niet duidelijk hoe de organisatie verloopt. Ik zet alles nog even op een rijtje.

 

De regel is nog altijd dat we eerst onze 'vaste' kinderen opvangen, kinderen van ouders uit de essentiële beroepen.

Daarnaast kunnen ook kinderen komen waarvan beide ouders buitenshuis werken en geen andere opvang hebben.

Zolang mensen thuis werken moeten kinderen ook thuis opgevangen worden, hoe moeilijk dat ook is.

Wij organiseren een NOOD opvang, de eerst doelstelling is nog altijd om als het kan thuis te blijven.

 

NOOD opvang gaat door in de St Elisabethstraat 62

halve dag of hele dag

VM van 8.15u-11.45u

NM van 13.00u-15.30u

Kinderen blijven eten in de refter.

Er zijn afwisselend andere juffen, juffen van t centrum en/of juffen van Gaverland.

Uw kind heeft niet zijn vaste klasjuf. Er is geen activiteiten aanbod, enkel speelmomenten binnen in de klas en buiten op de speelplaats.

Voor- en naschoolse opvang kan doorgaan via de diensten van Ballonneke. Daarvoor moet je met hen afspreken.

 

We vragen om elke week de planning door te geven. Ten laaste de zondag van de nieuwe week en dit voor 11.00u. Dit vragen we om het voor ons organisatorisch rond te krijgen. Nu merken we dat mensen nog niet inschrijven en dan plots op school brengen, dit is niet de bedoeling! We vragen ook van beide ouders een attest dat aangeeft dat het noodzakelijk is om buitenshuis te werken.

Stuur een mail naar directie-olvg@kleuterschoolmelsel.be met de weekplanning en nog eventuele vragen. Ik moet misschien streng zijn maar ik heb zorg te dragen voor de kinderen en op dit moment zeker ook voor mijn juffen.

 

Hou moed. We zijn er bijna... denk ik...