Wat is               

Gimme is een online communicatiemiddel voor ouders ... 

De directie, het secretariaat of de leerkrachten maken brieven via de gimme creator.
Gimme berichten kunnen teksten, afbeeldingen, fotoalbums, bijlagen, invulstrookjes en filmpjes bevatten.
Wanneer het bericht gepubliceerd wordt, krijgen de ouders een e-mailtje met een link naar het nieuw bericht.

Waarom gimme?

Dankzij gimme kunnen de leerkrachten sneller de ouders te bereiken. Leerkrachten, directies en secretariaat maken een brief 1 keer online via de gimme editor. Kiezen de klassen waarvoor de brief bedoeld is, en met 1 druk op knop bereiken ze de ouders via de
e-mail, de schoolwebsite, het gimme prikbord en papier. De ouders kiezen zelf hoe en wanneer ze het bericht van de leerkracht lezen.


Een aantal voordelen op een rijtje:

  • Op deze manier belasten we onze kinderen veel minder met het over- en weer dragen van de brieventasjes

  • Het is beter voor het milieu

  • Voor ouders die gescheiden wonen, is dit de ideale oplossing voor briefwisseling

  • Er kan snel gecommuniceerd worden

  • Brieventasjes kunnen niet meer verloren gaan 

  • Foto's/filmpjes zijn eenvoudig te bekijken

  • Alle geplande activiteiten staan op de kalender

  • Je krijgt voor een aankomende activiteit een herinneringsmail

  • Je volgt de klassen (kanalen) die voor jou van toepassing zijn

Hoe werkt het?

De school heeft haar eigen gimme pagina (klik bovenaan op het gimme-icoontje of onderaan op de link).
Een gimme pagina is opgesplitst in klassen. In gimme noemen we dat kanalen. 
Via de kanaalkiezer kan je de kanalen volgen die voor jou belangrijk zijn.
Voor elk berichtje dat de leerkracht in zijn/haar kanaal zet of een gebeurtenis op de kalender, krijg je een mailtje.  

 

 

Bekijk de infopagina 

http://welcome.gimme.eu

Ga naar onze gimme pagina

https://app.gimme.eu/admin/vrije-zelfstandige-kleuterschool-olv-gaverland-melsele